ارکان اصلی صنعت گردشگری

ارکان اصلی صنعت گردشگری

امروزه در صنعت گردشگری مانند هر صنعت دیگری عواملی مهم وجود دارد که در صورت عدم توجه به آنها حیات این صنعت در آمدزا را به خطر می اندازد . نسبت موفقيت در توسعه ی گردشگري نیز تابعي از كيفيت و نحوه دخالت عوامل مؤثر مختلف است كه در حقيقت همان رکن های اصلی گردشگري به حساب می آید .

باپارسا سیر همراه باشید تا با این عوامل آشنا شوید.

ارکان صنعت گردشگری 

 اركان صنعت گردشگری که نقش به سزایی در موفقیت این صنعت دارند عبارتند از جاذبه هاي گردشگري و  تسهيلات و خدمات گردشگري كه در ادامه به اختصار به هر كدام از آنها اشاره مي شود.

جاذبه های گردشگری

هر پديده يا عامل انگيزشي كه جذابیتی در مقصد ايجاد کند و منجر به مسافرت فرد يا افرادي از نقاط مختلف به مقصد گردشگري شود جاذبه ناميده مي شود .

جاذبه ها در گردشگري به دو دسته ی جاذبه هاي طبيعي و جاذبه هاي فرهنگي یا انسان ساخت تقسیم می شوند كه هر كدام از اين انواع طيف متنوع و گوناگوني از پديده ها را به خود اختصاص مي دهند.  جاذبه های طبیعی جاذبه هایی را شامل می شوند که انسان دخالتی در ایجاد آنها ندارد اما جاذبه های فرهنگی با تفکرات انسانی و در نتیجه ی تلاش او به وجود آمده اند .

وجود جاذبه ها مهم ترين دلايل مسافرت مردم به يك مقصد خاص است . جاذبه هاي گردشگري به عنوان عامل جذب و با توجه به ويژگي هاي خاصی که دارند، مي توانند گردشگران را از نقاط مختلف وسرزمين هاي دور به سمت خود بكشانند .

هر چقدر جاذبه گردشگري متنوع تر،منحصر بفردتر و جذاب تر باشد ازقدرت كشش بالاتري برخوردار خواهد بود و در نتيجه حوزه ی نفوذ وسيع تري خواهند داشت . اهميت جاذبه ها به حدي است كه وجود امكانات اقامتي و پذيرائي، فروشگاههاي سوغاتي، و صنايع دستي نیز به وجود آنها بستگی دارد. ممکن است در یک محل فقط یک جاذبه یا مجموعه ای از جاذبه ها وجود داشته باشد اما در هر صورت شناخت رابطه ی بين انواع جاذبه هاي مختلف يكي از مهم ترين مراحل توسعه ی گردشگري است .

جاذبه هاي گردشگري با توجه به تنوع، منحصربفرد بودن، درجه ی اعتبار و سنديت، ارتباط و مجاورت با ساير جاذبه ها، در دسترس بودن، زنده بودن و موقعيت استقرار ، داراي اهميت و ميزان كشش پذيري متفاوتي هستند كه مي تواند انگيزه ی سفر ر ا در گردشگران مختلف تقويت كند . بطور كلي منابع گردشگري از نظر پراكنش مكاني -فضايي، ويژگي هاي خاص، قدمت و سابقه ی تاريخي، وجود عناصر با ارزش و منحصربفرد، جذابيت هاي دیداری،جنبه هاي قداست و مذهبی، طبيعي يا فرهنگي بودن پاسخگوي بخش هاي خاصي از بازار گردشگری است . بنابراين ويژگي ها و جذابيت ها برنامه ريزان را در انتخاب بازارهاي هدف، پاسخگويي به تقاضاي موجود و برنامه ريزي براي توسعه ی گردشگری در آینده ياري خواهد کرد.

تسهيلات و خدمات گردشگري

تسهيلات و خدمات گردشگري به مجموعة تأسيسات و تجهيزات مربوط به حمل و نقل ، اقامت، پذيرائي، تفريح و خدمات جنبي مربوط به گردشگري گفته می شود. در همین راستا از انواع تاسیسات دسته بندی زیر ارائه می شود:

تاسيسات اقامتي عبارتند از : هتل ها و مهمانخانه ها، اردوگاه هاي گردشگري، پانسيون ها و متل ها .

تاسيسات پذيرايي عبارتند از : دكه هاي اغذيه فروشي، كافه ها و قهوه خانه ها و نظاير اينها .

 تأسيسات تفريحي عبارتند از :پاركها، استخرهاي شنا، پيستهاي ورزشي، كلوپها و نظاير آنها .

در كنار اين تأسيسات يك سلسله فعاليتهاي خدماتي وجود دارند كه به صورت غير مستقيم در در صنعت گردشگری به ارائه ی خدمات می پردازند. اين خدمات پمپ هاي بنزين، تعميرگاه هاي اتومبيل، فرودگاه، راه آهن، ترمينال هاي مسافربري ، بانك ها ، آژانس هاي مسافرتي، مركز مراقبت هاي ايمني و بسياري ديگر از خدمات جنبي مورد نياز را در بر می گیزد .

تسهيلات و خدمات گردشگري يكي از بنيادي ترين اشكال عرضه در صنعت گردشگري هستند که بيشترين حجم درآمدزايي را براي جوامع ميزبان به همراه دارند. برای ارائه ی خدمات و تسهیلات گردشگری وجود زیرساخت ها بسیار ضروری است و در واقع زيرساخت ها بخش عمده اي از اين ركن را تشكيل مي دهند .

دسترسي ها( زميني، هوايي، دريايي )، آب آشاميدني و تاسيسات فاضلاب، خدمات بهداشتي و فوريت هاي پزشكي، تامين انواع انرژي و ارتباطات (سيستم مخابرات ، پست، اينترنت) در حوزه زيرساخت ها قرار مي گيرند و در توسعه ی گردشگری نقش ویژه ای دارند.

 آنچه در توسعه ی زيرساخت ها و فعاليت هاي گردشگري بسیار مهم است ، استفاده ی جامعه ی ميزبان از تسهیلات است . چرا که بسياري از اين زيرساخت ها با هدف توسعه ی گردشگري ايجاد مي شوند، اما مردم ساكن در جامعه ی ميزبان نيز از اين امكانات استفاده می نمایند و می توان گفت که توسعه ی گردشگري منجر به توسعه ی فرابخشي، بويژه در مناطق روستايي شده و ميزان رضايت مردم بومی از زندگي را افزايش مي دهد . يكي از مهم ترین منافع توسعه ی مناسب و اصولي زيرساخت هاي گردشگري، استفاده از آنها در حفاظت از محيط زيست و پيشگيري از آلودگيها مي باشد.

بنابراين وجود جاذبه هاي گردشگري در يك منطقه شرط لازم براي فعاليتهاي مربوط به آن مي باشد، اما كافي نيست. شرط كافي آن وجود تأسيسات و خدمات رفاهي و همچنين وجود سيستم حمل و نقل و شبكه راه هاي استاندارد است كه بتواند نيازهاي مسافران را در حد مطلوب برآورده سازد.

منبع : کارناوال

Post a comment

Your email address will not be published.